Lễ hội Gion – Nét đẹp văn hóa được gìn giữ từ nhiều thế hệ ở Nhật Bản

Là quốc gia hứng chịu nhiều thiên tai như động đất, lũ lụt, hỏa hoạn,… Vì vậy mà người Nhật tin rằng việc tổ

Read more